Syneilesis

Syneilesis palmata ‘Kikko’

Syneilesis palmata ‘Kikko’ in May